הבמה שלך

בדף זה אנו קוראים לכל מורה, מנהל/ת בי"ס, מדריך/כה, מפקח/ת - העוסקים בתחומי ההוראה והלמידה בסיוע מחשב, טאבלט, טלפון חכם, לוח חכם, כיתה חכמה, רשת חברתית - במה להציג מיזם לימודי יחודי עם טכנולוגיות למידה והוראה.

הפרטים הנדרשים הם:                                                                                                                                                                  שם, תפקיד, מקום הביצוע, כיתה/כיתות, בי"ס, המקצוע הלימודי, האמצעי הטכנולוגי, מספר תלמידים מעורבים, משך זמן ביצוע המיזם וכמובן תיאור המיזם ומידת הצלחתו.

תיאור המיזם עם הפרטים הנ"ל ובצירוף הקבצים המתאימים נא לשלוח לכתובת:  moach2011@gmail.com

החומר שיישלח ייבדק ואם יימצא מתאים יועלה לאתר ויוצג לכל גולשי אתר מו"ח.