מטרות ויעדי האיגוד

1. קידום שילוב המחשב והטכנולוגיה במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית.

2. קידום הרמה המקצועית של העוסקים בשילוב המחשוב והטכנולוגיה בחינוך, לרבות באמצעות קיום הרצאות , ימי עיון,
    קורסים, הפקת ביטאון מקצועי והפצתו, כנסים ארציים ואזוריים.

3. העלאת האפקטיביות הכוללת של מערכות המידע והתקשוב במערכת החינוך בישראל.

4. ייצוג הנושא בפני גופים ממלכתיים וציבוריים בארץ ובחו"ל.

5. קיום וטיפוח בסיס חברות אישי ומקצועי הכולל את העוסקים בנושא זה בארץ.

6. שיתוף פעולה עם ארגונים מקצועיים בארץ ובעולם וייצוג בפני ארגונים אלה.

7. שיתוף פעולה עם הקהילייה המדעית והאקדמית בארץ בתחומי המחשוב והחינוך