מאמרים נבחרים

בדף זה יוצגו מאמרים נבחרים ותקצירי הרצאות שניתנו בכינוסי מו"ח השונים:כל תלמיד יכול - לומדים לבגרות מורחבת במתמטיקה ופיזיקה בתיכון הווירטואלי החדש  (דצמבר 2012)

תכנית פיילוט לקידום מספר התלמידים הלומדים מתמטיקה ופיזיקה לבגרות מורחבת, בכיתות י' כחלק מלימודי החובה. לצורך כך הוקם תיכון וירטואלי שמאפשר לבתי הספר להגמיש את מסגרות הלמידה ולהציע לתלמידים ללמוד במסגרת קורסים וירטואליים כחלק מהלימודים הפורמליים שלהם בבית הספר.


אוריינות פיננסית - קורס מקוון (דצמבר 2011)

קורס On-line במערכת החינוך הפורמלית  בעל יסודי במודל  Blended Learning

"לומדים בכיתה ולומדים בבית – היפוך תפקידים".

בשנת הלימודים תשע"א הופעל  פיילוט חדשני שזכה להד תקשורתי נרחב בנושא החינוך הפיננסי. היוזמה להפעלת התוכנית גובשה בשיתוף פעולה בין  משרד החינוך, המועצה הלאומית לכלכלה ומטח.