מאמרים נבחרים

בדף זה יוצגו מאמרים נבחרים ותקצירי הרצאות שניתנו בכינוסי מו"ח השונים:שקד כהן ממחוז חיפה לומד ברשת החברתית (יולי 2013)

רשתות חברתיות ומדיה חברתית שיתופית מאתגרות את מערכת החינוך לקדם תהליכי הוראה למידה אותנטיים ופעילויות חינוכיות בסביבות הרלבנטיות לתלמידים, בשילוב של אינטראקציה חברתית בבמות מקוונות, הטמעת מיומנויות המאה ה-21 בדגש על שיתופיות ואוריינות מדיה חברתית,  והעלאת המודעות להתנהלות נבונה, ערכית ומוגנת ברשת חברתית.


ציוצים בכיתה, טוויטר בהוראת אנגלית (יולי 2013)

מחקר שנערך ברשת אמי"ת בחן את האינטראקציות שהתקיימו בכיתה אחת, במסגרת שיעורי אנגלית, שבהם שולב טוויטר לצורך יצירת תקשורת אוטנטית בין התלמידים ובין עצמם ועם המורה. כחלק מהדרישות הלימודיות בקורס, התלמידות קיבלו משימות שונות כדוגמת דיווח מה הן עושות עכשיו, ותגובה על ידיעות שהעלתה המורה.


למידה ברשת חברתית בבי"ס יסודי (דצמבר 2012)

השימוש ברשתות החברתיות יוצר הזדמנות לאנשי החינוך להוביל שינוי במערכת", כך אמר ד"ר עופר רימון, ראש המינהל למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך, בכנס הקיץ השנתי של עמותת אשנ"ב. (אנשים ומחשבים 18.6.12)

אמירה זו משקפת את העניין הגובר ברשתות חברתיות בכלל ובלמידה באמצעותן בפרט. יותר ויותר מתגבשת ההבנה שלמידה א-פורמלית באמצעות רשת חברתית היא צורך השעה בעידן המידע.


הכפר הווירטואלי למניעת אלימות: מרחב וירטואלי תלת מימדי ללמידה והתמודדות עם בריונות ברשת (דצמבר 2012)

תופעת האלימות על פניה הרבים והשונים, משותפת לילדים ובני נוער בכל מקום. בצד היתרונות הרבים בשימוש ברשת האינטרנט, ילדים ובני נוער חשופים לאלימות ועבריינות ברשת ויש לספק להם כלי התמודדות יעילים.
על מנת להתמודד עם התופעה, תוכנן והופעל במסגרת האיחוד האירופי, 'הכפר הווירטואלי למניעת אלימות'.


מיזם למידה במדיה חברתית - מחוז חיפה (דצמבר 2012)

רשתות חברתיות, כמדיה חברתית שיתופית, נעשו חלק מחיי מיליוני אנשים בעולם, כמו  גם חלק ממציאות חיי התלמידים והמורים.

כחלק מחדשנות מערכת החינוך במחוז חיפה, מופעל זו השנה השניה מיזם בו  עשרות בתי ספר משלבים רשת חברתית בהוראה-למידה הלכה למעשה.


בני נוער מיישירים מבט אל בבואת הפייסבוק (דצמבר 2012)


פאנל בהנחיית לימור הררי, המינהל למדע וטכנולוגיה, משרד החינוך
 
רשתות חברתיות הוא עולמם של בני הנוער - על זאת אין עוררין. מתוך הנחת היסוד כי שימוש ברשת חברתית מאפשר כוח – כוח לפרסם, להביע דעה, לנקוט עמדה וזאת בקלות הטכנולוגית המתאפשרת – עם הכוח באה אחריות. האחריות לתת מעצמך לאחר ולפעול על פי אמות מוסר וערכים חיוביים כדרך חיים וכדוגמא לאחרים.
שימוש נבון ברשתות חברתיות מחייב התבוננות מעמיקה אודות התכנים המועלים בה.


"מזקנים אתבונן" - תכנית הקשר הרב דורי - תיעוד ושימור מורשת בכלים דיגיטאליים (דצמבר 2011)

משרד החינוך, המינהל למדע וטכנולוגיה, המזכירות הפדגוגית, אגף מורשת קהילות,
המשרד לאזרחים ותיקים ובית התפוצות.

תכנית "הקשר הרב דורי" היא תכנית ערכית חינוכית, הבונה גשר ערכי בין-דורי ומחזקת את מערכת הקשרים בין תלמידי בית הספר לבין האזרחים הוותיקים באמצעות הסביבה הטכנולוגית. התכנית משלבת את הידע של המנחים הצעירים במיומנויות המאה ה-21, ואת שליטתם בטכנולוגיות המחשוב והתקשוב עם התנדבות ועם נתינה.