מאמרים נבחרים

בדף זה יוצגו מאמרים נבחרים ותקצירי הרצאות שניתנו בכינוסי מו"ח השונים:


הכפר הווירטואלי למניעת אלימות: מרחב וירטואלי תלת מימדי ללמידה והתמודדות עם בריונות ברשת (דצמבר 2012)23/06/13

תופעת האלימות על פניה הרבים והשונים, משותפת לילדים ובני נוער בכל מקום. בצד היתרונות הרבים בשימוש ברשת האינטרנט, ילדים ובני נוער חשופים לאלימות ועבריינות ברשת ויש לספק להם כלי התמודדות יעילים.
על מנת להתמודד עם התופעה, תוכנן והופעל במסגרת האיחוד האירופי, 'הכפר הווירטואלי למניעת אלימות' Anti Bulling Village for kids – ABV4Kids.

לפרויקט זה שותפים תלמידים מישראל, גרמניה, נורבגיה, פולין ואנגליה המנסים להתמודד באופן שיתופי עם שאלות לגבי מקורות האלימות, אפשרויות מניעתה והדרכים להתמודד איתה.
'הכפר הוירטואלי למניעת אלימות' משלב, הלכה למעשה, למידה מסדר ראשון אודות אלימות בבית הספר ובריונות ברשת לבין למידה מסדר שני של מיומנויות למידה במאה ה 21, כגון למידה מרחוק (e-learning), השתתפות מקוונת במרחב דמוקרטי (e-participation), שיתוף פעולה במרחב מקוון (e-collaboration) ועוד. למידה זו נעשית בסביבה רב תרבותית ורב שפתית בצורה חדשנית, חווייתית ומהנה.

לצורך הפרויקט הוקם עולם ווירטואלי תלת מימדי בטכנולוגיית OpenSim. בעולם הווירטואלי נפגשו התלמידים עם תלמידים נוספים מרחבי אירופה, איתם הם דנו בצורה חוויתית במקורותיה של האלימות ובדרכים למנוע אותה. בנוסף, הוקמו בתי ספר וירטואליים לכל אחד מבתי הספר המשתתפים בפרויקט אשר עוצבו על ידי התלמידים. בבית הספר הווירטואלי הציגו התלמידים עבודות חקר, תערוכות, שיעורים, סדנאות והרצאות בנושאים של מניעת אלימות בבית הספר, בריונות ברשת, גזענות ושנאת זרים.
בישראל לווה הפרויקט במחקר הערכה שנועד להעריך את עמדות, חוויות ודעות התלמידים לגבי נושאי הפרויקט לפניו ואחריו.
במהלך ההרצאה יוצגו נתונים לגבי היקף האלימות בבית הספר והבריונות ברשת ויוצג הפרויקט בצורה מלאה ומקיפה, תוך הצגת סרטים ותמונות מהכפר הווירטואלי ומהתוצרים של התלמידים. בהרצאה נדון ביתרונות ובקשיים הנלווים לתהליך למידה שכזה.נכתב על ידי איל רבין, ד"ר דורית אולניק-שמש, ד"ר טלי היימן המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה – האוניברסיטה הפתוחה
127 צפיות


<< למאמר הקודםמאמרים נוספיםלמאמר הבא >>