מאמרים נבחרים

בדף זה יוצגו מאמרים נבחרים ותקצירי הרצאות שניתנו בכינוסי מו"ח השונים:


מיזם למידה במדיה חברתית - מחוז חיפה (דצמבר 2012)23/06/13

מיזם למידה במדיה חברתית - מחוז חיפה
עידית אבני, דר' אברום רותם, אולגה יליזרוב

רשתות חברתיות, כמדיה חברתית שיתופית, נעשו חלק מחיי מיליוני אנשים בעולם, כמו  גם חלק ממציאות חיי התלמידים והמורים. כחלק מחדשנות מערכת החינוך במחוז חיפה, מופעל זו השנה השניה מיזם בו  עשרות בתי ספר משלבים רשת חברתית בהוראה-למידה הלכה למעשה.
האתגר החינוכי העומד בבסיס השימוש ברשת חברתית,  הוא יישום הבניית ידע שיתופי, כחלק בלתי נפרד מההוראה-למידה העדכנית לעידן הנוכחי. המדיה החברתית משתלבת היטב בחזון הכיתה העדכנית המתרקם לנגד עינינו, בה כל תלמיד מגיע לכתה עם התקן מחשובי אישי, כחלק מסביבת הוראה למידה, אם כמצאי בית הספר ואם כ-תמ"ש [[BYOD - תמ"ש –תביא את ההתקן/מחשב האישי שלך] , המזמנת למידה לאורך כל שעות היממה, באמצעותה מיישם המורה שיטות חינוכיות המושתתות על קהילה מבנה ידע, כשהמעטפת באמצעותה ממומשים ההיבטים הפדגוגיים והארגוניים היא הרשת החברתית.
במחוז חיפה הוחלט לקדם את האתגר שמעמידות הרשתות החברתיות בפני מערכת החינוך ולשלב בהן תהליכי הוראה ולמידה שיתופיים בתחומי לימוד המדגישים הבניית ידע תוך שיח חברתי בבמות מקוונות וכתיבה חברתית, כחלק מהטמעת מיומנויות המאה ה-21  והעלאת המודעות להתנהלות נבונה, ערכית ומוגנת ברשת חברתית, בהלימה למציאות המשתנה.

בתי הספר שהצטרפו למיזם של מחוז חיפה מיישמים תהליכים בשני היבטים במקביל:

(1) הנחלת מיומנויות ההתנהלות ברשת טרום הוראה-למידה של נושא לימודי ברשת, כגון: בניית פרופיל אישי, משמעות ה"לייק", הגדרות פרטיות, סגנון פרסום ותגובות. (2) פעילות לימודית אותנטית באמצעות הרשת החברתית, בתחום דעת רלבנטי  מתכניות הלימוד, כחלק משגרת הוראה-למידה,.  
בנוסף, מלווה המיזם בתהליך פיתוח מקצועי של המורים, המתנהל אף הוא גם בסביבת הרשת החברתית, ובתהליכי הדרכה פא"פ.
תהליך הלמידה מתבסס על  "מודל להוראה-למידה ברשת חברתית מאל"ף והלאה"  (אבני ורותם, 2012).

בהרצאה יוצגו עיקרי מודל ההפעלה בהבט הפרקטי שלו, יתוארו מהלך גיוס ושילוב בתי הספר במיזם, ייחודיות מהלך ההנחיה תוך שכלול מתווי הפעילויות לאורך השנה, והמלצות המושתתות על הניסיון הנצבר מהשטח.
כן יוצגו לקחים ומסקנות לאנשי חינוך שמתכננים מהלכים שכאלה, לשם הרחבת מהלך המיזם, בו מספר גדל והולך של בתי ספר יפעילו תהליכי הוראה-למידה ברשתות החברתיות.


נכתב על ידי עידית אבני, דר' אברום רותם, אולגה יליזרוב
127 צפיות


<< למאמר הקודםמאמרים נוספיםלמאמר הבא >>