מאמרים נבחרים

בדף זה יוצגו מאמרים נבחרים ותקצירי הרצאות שניתנו בכינוסי מו"ח השונים:


כל תלמיד יכול - לומדים לבגרות מורחבת במתמטיקה ופיזיקה בתיכון הווירטואלי החדש  (דצמבר 2012)



29/06/13

ד"ר דפנה רביב, מנהלת התיכון הווירטואלי, מטח

בהרצאה זו תתואר תכנית פיילוט לקידום מספר התלמידים הלומדים מתמטיקה ופיזיקה לבגרות מורחבת, בכיתות י' כחלק מלימודי החובה. לצורך כך הוקם תיכון וירטואלי שמאפשר לבתי הספר להגמיש את מסגרות הלמידה ולהציע לתלמידים ללמוד במסגרת קורסים וירטואליים כחלק מהלימודים הפורמליים שלהם בבית הספר. בשלב הראשון הקורסים מתנהלים במלואם ברשת במודל FOL)  Fully On-line) שממנו ייגזרו בעתיד מגוון קורסים במודל המשולב (Blended Learning) שיונגשו לבתי הספר כמענה לצרכים שונים.
הקורסים מאפשרים לכל תלמיד במדינה ללמוד מקצועות אלה לבגרות מורחבת ללא תלות בזמן או במקום. במסגרת תכנית שהוגדרה לארבע השנים הבאות, מספר התלמידים יעלה בהדרגה ל-800. התיכון עתיד להגדיל את מספר התיכונים שמאפשרים לכל התלמידים המתאימים לכך לגשת לבגרות מורחבת במתמטיקה ובפיזיקה.

במהלך ההרצאה יוצגו:
• הרקע, היוזמה והמטרות העומדות בבסיס התוכנית.
• חדשנות המודל הכוללת התייחסות למודל ההוראה, הלמידה והערכה בתוכנית.
• הרכב התיכון: התלמידים, המתרגלים והמורים.
• דוגמאות מתוך הקורסים המתארות את מרחב הלמידה הווירטואלי, המבנה והייחודיות.
• תובנות ודילמות ראשוניות אחרי חודשיים של הפעלה.

ברחבי העולם פועלים כיום מאות תיכונים וירטואליים שמשתלבים במרחב הלימוד הדיגיטלי שפרשה עבורנו מהפכת המידע והידע. אל סביבת ההוראה והלמידה המִשתנה הזו הצטרף כעת תיכון וירטואלי חדש, הראשון מסוגו בישראל בעשור השני של המאה ה-21. התיכון הוקם בשיתוף פעולה בין משרד החינוך לבין המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח) ובחסות קרן טראמפ. התיכון הוקם במטרה להעלות את מספר התלמידים הלומדים פיזיקה ומתמטיקה ברמה מוגברת ולהביאם להישגים גבוהים בבגרות.
בשנת הלימודים תשע"ג החל לפעול התיכון הווירטואלי והוא נותן מענה ל-110 תלמידים בכיתה י' מ-32 בתי ספר מרחבי הארץ, בעיקר מהפריפריה, בהם יש מחסור במורים או מיעוט תלמידים המעוניינים ללמוד פיזיקה ומתמטיקה לבגרות מורחבת. הקורסים מתנהלים במלואם ברשת (FOL) ומאפשרים לכל תלמיד במדינה ללמוד מקצועות אלה לבגרות ללא תלות בזמן או במקום. במסגרת תכנית שהוגדרה לארבע השנים הבאות, מספר התלמידים יעלה בהדרגה ל-800. התיכון עתיד להגדיל את מספר התיכונים שמאפשרים לכל התלמידים המתאימים לכך לגשת לבגרות מורחבת במתמטיקה ובפיזיקה.

כתובת האתר:  http://vschool.cet.ac.il

 


נכתב על ידי ד"ר דפנה רביב, מנהלת התיכון הווירטואלי, מטח
127 צפיות


<< למאמר הקודםמאמרים נוספיםלמאמר הבא >>