מאמרים נבחרים

בדף זה יוצגו מאמרים נבחרים ותקצירי הרצאות שניתנו בכינוסי מו"ח השונים:


למידה מיטבית ברוח מיומנויות המאה ה-21  "מולדת, חברה, אזרחות" וגיאוגרפיה  (דצמבר 2011)01/07/13

התאמת מערכת החינוך למאה ה-21 הינו מהלך, שמטרתו להוביל לקיומה של פדגוגיה חדשנית בבתי הספר תוך הטמעה של  טכנולוגיית  מידע ותקשורת Information and Communication Technology-ICT)).
פדגוגיה חדשנית הינה שיטת הוראה ולמידה שבה התכנים והידע הנלמדים רלוונטיים למציאות המשתנה. במקביל לידע, התלמידים רוכשים מיומנויות שרלוונטיות לתפקוד מיטבי במאה ה-21 (מיומנויות המאה ה-21) ההוראה מותאמת לשונות התלמידים, שוברת מחיצות בין העולם מחוץ לבית הספר לעולם בתוך בית הספר ועושה שימוש ככל שניתן בטכנולוגיה כדי לקדם את תהליכי ההוראה הן ברמה הפדגוגית והן ברמה האדמיניסטרטיבית.   
(מתוך מסמך: התאמת מערכת החינוך למאה ה21 )

למקצוע הגיאוגרפיה פוטנציאל גדול לשימוש בפדגוגיה חדשנית וללימוד בסביבה עתירת טכנולוגיה. הערך המוסף של שילוב התקשוב במקצוע זה הוא עצום וכולל מגוון אמצעים וויזואליים: מפות, מערכות מידע גיאוגרפיות – GIS תמונות, סרטים, אנימציות, סימולציות, נתונים סטטיסטיים, דיאגרמות ועוד. זאת ועוד, חלק מהותי מהמקצוע הוא המעקב וההתעדכנות בזמן אמת אחרי השינויים המהירים המתרחשים בעולם. כל אלה מחייבים, מעודדים ומאיצים שימוש במחשב ובאינטרנט לצורכי נגישות למגוון של מקורות מידע מתוקשבים, עיבודם, הצגתם והסקת מסקנות מהם.  
פיתוח הוראת הגיאוגרפיה התרחש במקביל בשלושה קודקודים שונים:
•    תכניות לימודים וחומרי למידה
•    פיתוח מקצועי, הכשרת מורים והשתלמויות
•    הערכה


נכתב על ידי אלה פאוסט, הפיקוח על הוראת הגיאוגרפיה, משרד החינוך
127 צפיות


<< למאמר הקודםמאמרים נוספיםלמאמר הבא >>