מאמרים נבחרים

בדף זה יוצגו מאמרים נבחרים ותקצירי הרצאות שניתנו בכינוסי מו"ח השונים:


ציוצים בכיתה, טוויטר בהוראת אנגלית (יולי 2013)04/08/13

ציוצים בכיתה, טוויטר בהוראת אנגלית 

ד"ר מור דשן, רשת אמי"ת


מחקר שנערך ברשת אמי"ת בחן את האינטראקציות שהתקיימו בכיתה אחת, במסגרת שיעורי אנגלית, שבהם שולב טוויטר לצורך יצירת תקשורת אוטנטית בין התלמידים ובין עצמם ועם המורה. כחלק מהדרישות הלימודיות בקורס, התלמידות קיבלו משימות שונות כדוגמת דיווח מה הן עושות עכשיו, ותגובה על ידיעות שהעלתה המורה.

בוצע ניתוח של ה"ציוצים" של הקבוצה ובוצעה תצפית בשיעור. מתוך ניתוח ה"ציוצים" שכתבו התלמידות והמורה עולה, שהטוויטר מזמן תקשורת רב כיוונית בין כלל המשתתפות באופן שאיננו מתקיים בדרך כלל במסגרת שיעור בכיתה רגילה. בנוסף, נמצאה השפעה הן של הקשרים החברתיים שבין התלמידות והן של היקף העידוד של המורה על אינטנסיביות ההשתתפות בכתיבת "ציוצים". יחד עם זאת, לא נמצא שהשימוש בטוויטר תורם למימוש פוטנציאל הלמידה בכל מקום ובכל זמן.

במסגרת ההרצאה שתינתן בכנס, תהיה הזדמנות לאינטראקציה בין המשתתפים באמצעות הטוויטר. לקראת ההרצאה, אתם מוזמנים לפתוח חשבון טוויטר על מנת שתוכלו להשתתף באופן פעיל.


נכתב על ידי ד"ר מור דשן, רשת אמי"ת
127 צפיות


<< למאמר הקודםמאמרים נוספיםלמאמר הבא >>