מאמרים נבחרים

בדף זה יוצגו מאמרים נבחרים ותקצירי הרצאות שניתנו בכינוסי מו"ח השונים:


"מעבר לדלת" למידה משמעותית בסביבה חדשנית במחוז המרכז (אפריל 2014)


חינוך Moodle למידה משמעותית


05/04/14

 "מעבר לדלת" למידה משמעותית בסביבה חדשנית במחוז המרכז

אורית טאטי-תקשוב משרד החינוך מחוז המרכז ורותי סלומון- מכון מופת

תוכן התקציר:

התכנית המחוזית "מעבר לדלת" מציעה הזדמנות לקהילה החינוכית במחוז המרכז לחוות למידה משמעותית בסביבה דיגיטלית ומנגישה דגם לפדגוגיה איכותית בסביבות טכנולוגיות מתקדמות בתהליך למידה אינטרדיסציפלינרי.

התכנית החלה בשנה"ל תשע"ד בפיילוט שנחקר על מנת לבנות מודל להפצה ללמידה משמעותית בפלטפורמת Moodle  לטיפוח מיומנויות כישורי חיים ככלי ללמידה לאורך חיים אשר מתייחסת לאיכות תוצרי הידע של הלומדים.

לכניסה למרחב הלמידה – http://tikshoovmerkaz.tik-tak.co.il

שם משתמש וסיסמה לאורחים - tikshuvm

 

רציונל

התכנית פותחה על ידי צוות פיתוח מחוזי בשיתוף מכללת סמינר הקיבוצים במטרה לבסס ולשלב בכיתות תהליכי למידה קונסטרוקטיביסטיות; למידה פעילה המשלבת משימות אותנטיות מחיי היום יום שההתמודדות איתן מאפשרת לתלמיד להבנות את הידע ומספקת הזדמנות ללמידה משמעותית.

 

תיאור התכנית

המרחב המלווה את התכנית פותח בסביבת Moodle ומציע תבנית, הכוללת כלים דיגיטליים אשר מתאימים לכל שלב ושלב בתהליך למידה מבוססת פרויקטים במטרה להתאים את הלמידה למאה ה-21.  למורה ניתנת הגמישות והאוטונומיה לבחור דגמי למידה המתאימים לאוכלוסיית הלומדים (מתודולוגיות אינטראקטיביות, למידה עם התנסות ומעורבות לומדים, אינטראקציות שיתופיות ולמידה רב אופנית בכיתה)

הפעילות תתבצע בליווי מחקרי אינטנסיבי ב- 5 מוסדות חינוך וב-45 מוסדות חינוך תופעל התכנית באופן אקסטנסיבי.

קריטריונים להצלחת התכנית

  • מורים יתאימו את מרחב הלמידה לאוכלוסיית הלומדים תוך מתן ביטוי לקול האישי .
  • פיתוח מיומנויות המאה ה-21 בקרב התלמידים המשתתפים בתכנית.
  • השתתפות פעילה בקהילה לומדת אשר מלווה את התהליך.
  • שינוי תפיסת תפקיד המורה כמנחה ומוביל פדגוגי באימוץ דגם הלמידה כאורח חיים.
  • הפצה והרחבה של המודל ברמה הבית ספרית מול צוותי המורים העמיתים.

אתגרים והזדמנויות בהפעלת התכנית

אנו תקווה כי נצליח להטמיע שינוי בתפיסת תפקיד המורה על ידי שימוש במודלים של תהליכי חקר המקדמים שילוב מיומנויות המאה ה-21 בבתי הספר על מנת להתאים את הלמידה לעידן הדיגיטאלי.

אתגר נוסף, הוא פיתוח של קהילה לומדת המפתחת ומעצימה מודלים של למידת חקר במחוז המרכז.

 


נכתב על ידי אורית טאטי - תקשוב משרד החינוך מחוז המרכז ורותי סלומון- מכון מופת
127 צפיות


<< למאמר הקודםמאמרים נוספיםלמאמר הבא >>