מאמרים נבחרים

בדף זה יוצגו מאמרים נבחרים ותקצירי הרצאות שניתנו בכינוסי מו"ח השונים:"נקדימון" מרכז ההדרכה להוראת היסטוריה בחמ"ד (מרץ 2007)

מרכז ההדרכה המתוקשב להוראת היסטוריה בחינוך הממלכתי דתי (חמ"ד), מהווה "בית" מקצועי עבור המורים להיסטוריה, מנוף להעצמתם של המורים ומוקד מקצועי בהשבחת עבודת ההוראה שלהם. מרכז ההדרכה הוקם לפני שלוש שנים, בקמפוס הווירטואלי לעובדי הוראה בישראל ומכיל סביבות למידה מקוונות בתקשורת א-סינכרונית המלוות את תהליכי הפיתוח המקצועי של כלל המורים בארץ.

כתובת האתר:  http://top.cet.ac.il (שם משתמש: historyj סיסמת אורח: historyj).


פרויקט "בשער ברשת"- קשר ישיר בין מורים ומומחים מהאקדמיה (מרץ 2007)

מומחים בכירים מהאקדמיה משיבים בהתנדבות לשאלות מורים בחטיבה העליונה באמצעות אתר אינטרנט ייחודי. האתר נגיש לכל המורים מכל מקום ובכל זמן ומהווה עבורם מענה אמין ומקצועי הניתן ללא תשלום וברמה אקדמית גבוהה.


המורים הם קבוצה מקצועית הניצבת בפני קושי; בעוד שהמדע מתפתח בקצב מהיר וקיימת "התפוצצות ידע", ההזדמנויות המוצעות למורה ללימוד ועדכון ידע תוכני הינן מועטות. המורים אינם עוד מקור הידע היחיד של הלומד; עליהם לעודד, להנחות, לתווך, ללמוד כעמית ולתמוך בתהליכי הלמידה. על מנת לעמוד במשימה זו חייבים המורים שתהייה להם גישה מהירה למקורות מידע עדכניים ואמינים כחלק מ"השולחן המקצועי" שלהם.


בניית מצגות בהוראה מקוונת: פיתוח והערכה (מרץ 2007)

השימוש במצגות (powerpoint) נפוץ כיום בתחומי חיים רבים. בהוראה אקדמית ובית ספרית ניכרת עלייה ניכרת בשימוש במצגות ובהתאם לכך הוראה  של בניית מצגות ושל הערכה של מצגות היא חלק מקובל מתוך הקורס הבסיסי במיומנות מחשב במכללות להכשרת מורים.
בנוסף, במכללות להוראה קיימת כיום מגמה לשילוב הוראה מקוונת בהוראת הקורסים (הוראה מקוונת של  הקורס כולו או של חלקים ממנו). המגמה של שימוש באינטרנט ללמידה מרחוק גוברת ועמה הדיון  על יתרונות וחסרונות  של למידה ושל הוראה זו (סלומון, 2000; רותם, 2006).
בתקציר זה תוצג פעילות  של הוראה מקוונת של בניית מצגות בקורס בסיסי למיומנות מחשב במכללה להכשרת מורים.


מודל להקניית מיומנויות בסיסיות לסטודנטים בעידן טכנולוגי (מרץ 2007)

בתקופה בה הטכנולוגיה מתפתחת במהירות, רבים מהסטודנטים המגיעים למכללות ולאוניברסיטאות נחשפים לטכנולוגיות מיחשוב מסוגים שונים. חלקם נחשפו לפעילויות ממוחשבות בתקופת הילדות (למשל, משחקי מחשב), ומאוחר יותר לגלישה באינטרנט, לדואר אלקטרוני, למילוי טפסים, לעיבוד תמלילים וכדומה. סטודנטים אחרים לא צרכו כלל מחשב, ויש שהשתמשו במחשב בצורה מוגבלת מאד.
המכללות להכשרת מורים מודעות להאצה בשימוש בטכנולוגיות מיחשוב במרבית תחומי החיים. אחת ממטרות המכללות להכשרת מורים היא להעצים את הידע הטכנולוגי של כלל הסטודנטים להוראה ולהגביר את תחושת המסוגלות העצמית שלהם בהקשר זה. בהתאם לכך, הקורסים ביישומי המחשב במכללות להכשרת מורים כלולים בלימודי היסוד של הסטודנטים ומטרתם המרכזית היא להביא את כל הסטודנטים לשליטה בסיסית ביישומי מחשב.


<<<  1  2  3  4  5  6