כינוס מו"ח - חנוכה 2008

מבוא

כיתה חכמה היא כיתה המקיימת במהלך השיעורים קשר הדדי בינה לבין העולם באמצעות רשת האינטרנט. ומספקת עזרים טכנולוגיים הדרושים לשם למידה אינטראקטיבית חווייתית. באמצעות טכנולוגיה פשוטה במחיר נמוך יחסית היא מאפשרת להשביח את  הפדגוגיה והאינטראקציה הלימודית בין המורים לתלמידים ובין קהילת הלומדים בינם לבין עצמם.  
העלות הנמוכה יחסית של הכיתה והשתלבותה בטבעיות במבנה בית הספר הקיים ושיטות הלימוד הנהוגות כיום יוצרות הזדמנות גדולה למערכת החינוך. העובדה, שבמקומות אחרים בעולם ובמיוחד בבריטניה, נוצרה תנופה דרמטית בשימוש במודל כיתה זו מאששת את האמונה בהזדמנות זו.
אם  נשכיל לשלב כיאות  בין המרכיבים הטכנולוגיים לפדגוגיה מותאמת  במערכת החינוך נתבשר על עליית מדרגה ומהפכה בחינוך.
ביום עיון זה יוצגו  מודלים מגוונים והמחשות של שימוש בבתי ספר המפעילים  כיתות חכמות ויתקיים דיון בנושאים: מהי כיתה חכמה, ומה כוחה של כיתה חכמה מנקודות מבט פדגוגיות וחברתיות.

תוכנית הכינוס

09:30-08:30    התכנסות, הרשמה וביקור בתערוכה
 
09:45-09:30    ברכות  והצגת פעילות מוח  לשנת 2009 – בנימין פיינשטיין  -  יו"ר מו"ח
                       הצגת תכנית  הכינוס – טובה שמר – חברת הנהלת מוח ורכזת הכינוס

09:45 -10:30   מדיניות משרד החינוךרוני דיין, מנהל גף יישומי מחשב בחינוך
                       דורית בכר, מפקחת מידענות, אתיקה ונוער מחשבים  
                       שאלות ודיון

11:00-10:30    סקירה על השימוש בכיתות חכמות בעולם -  מר גיא לוי, מט"ח


11:20-11:00    הפסקת קפה והיכרות עם סביבות טכנולוגיות (תערוכה)

11:40-11:20    סקירה על השימוש בכיתות בארץ בשיתוף פעולה עם מט"ח – גב' עדה חן, ד"ר דפנה רביב, מט"ח    

12:30-11:40    כיתה חכמה ממבטו של מנהל בית ספר: מר עדו ארגמן – מנהל מבואות הנגב
                       אבי שוורץ - מנהל ביה"ס קריית החינוך אורט יובלי אריאל

13:00-12:30     הפסקת צהרים והמשך ביקור בתערוכה

14:30-13:00     מורים מספרים:
                        דפנה מנדלסון – משגב , תהליכי הוראה משמעותייים בשילוב לוח חכם  (ביולוגיה)
                        נטע בוצר- מבואות הנגב, שילוב הסביבה הלימודית בקמפוס הוירטואלי בשיעור (מדעים)
                        אסנת כץ  - נעמי שמר,הוראה בשילוב הלוח החכם (מתמטיקה)
                        ד"ר אתי כוכבי- תהליכי הוראה משמעותיים בשילוב הלוח האינטראקטיבי (מדעים)
 .
15:30-14:30    פנל : רוני דיין, גיא לוי, ד"ר דפנה רביב, ד"ר אתי כוכבי, שרית כהן לוי, אבי שוורץ
                       •    התנסות במגוון כיתות חכמות-כיתה חכמה בהיבטים שונים  
                       •    הלוח החכם כמארגן ומתעד  למידה פרונטאלית
                       •    סביבת לימוד תומכת למידה  

בהפסקות הוצגו במבואה לאולם לוחות חכמים ודגמים שונים של חברות:
                       •    לוח  Mimio ולוח חכם נייד של רוגב מחשבים.
                       •    לוח חכם Hitachi  וציודים נלווים -  כיוונים אמדור
                       •    לוח אינטראקטיבי של PROMTHEAN -   בריינפופ