"מעבר לדלת" למידה משמעותית בסביבה חדשנית במחוז המרכז (אפריל 2014) 05/04/14

"מעבר לדלת" למידה משמעותית בסביבה חדשנית במחוז המרכז

אורית טאטי - תקשוב משרד החינוך מחוז המרכז ורותי סלומון- מכון מופת

התכנית המחוזית "מעבר לדלת" מציעה הזדמנות לקהילה החינוכית במחוז המרכז לחוות למידה משמעותית בסביבה דיגיטלית ומנגישה דגם לפדגוגיה איכותית בסביבות טכנולוגיות מתקדמות בתהליך למידה אינטרדיסציפלינרי.

התכנית החלה בשנה"ל תשע"ד בפיילוט שנחקר על מנת לבנות מודל להפצה ללמידה משמעותית בפלטפורמת Moodle  לטיפוח מיומנויות כישורי חיים ככלי ללמידה לאורך חיים אשר מתייחסת לאיכות תוצרי הידע של הלומדים.