מאמרים נבחרים

בדף זה יוצגו מאמרים נבחרים ותקצירי הרצאות שניתנו בכינוסי מו"ח השונים:סלולר, היסטוריה, אינטרנט משלבים ידיים בהוראת המתמטיקה      (יולי 2009)

המאמר מתאר שני ניסויים וחושף שני אתרים שפותחו. מציג מספר פעילויות מהניסוי של שילוב הסלולארי בהוראת המתמטיקה אשר יושמו עם התלמידים בכיתה ומחוץ לה (בסביבה אותנטית). מתואר גם מהלך שיעור המשלב סיפור היסטורי וכלים טכנולוגיים להוראת מושג מתמטי ספציפי.


הרשת הגיאוגרפית - מהפכה בהוראת גיאוגרפיה (יולי 2009)

ההתפתחות הטכנולוגית במאה ה-21 ומהפיכת התקשוב הובילו מהפיכה בתהליכי ההוראה – למידה – הערכה בגיאוגרפיה, ושינו את פני המקצוע.
תהליכים אלה הוטמעו בקרב הקהילה הגיאוגרפית: מדריכים – מורים – אנשי אקדמיה – תלמידים. התקשורת בין העוסקים בתחום הפכה לרציפה, יומיומית ורבת ערוצים.
הגיאוגרפיה עושה שימוש כמעט בכל פלטפורמה טכנולוגית חדשה ורותמת את הטכנולוגיה לשירות הפדגוגיה.


קהיליית חינוך המעצימה למידה והוראה בסביבה מתוקשבת (יולי 2009)

מאז שנה"ל תשנ"ט (1999) ועד היום (2009) פועלת בחיפה תוכנית בשם 'חיפה-נט'', המשרתת את כל בתי הספר בעיר. במסגרת התוכנית הוקמו עד כה כ- 70 אתרים בית-ספריים ונבנו כ- 200 'סביבות למידה מתוקשבות'. נושאי סביבות הלמידה המתוקשבות נבחרו מתוך תחומי העניין והצורך הבית ספרי, וע"י כך התאפשרה למידה רלבנטית ובעלת משמעות עבור הלומדים. בסוף שנה"ל תשס"ט - קיץ 2009, מתוכנן שדרוג כל אתרי בתי הספר בעיר בטכנולוגיית MOSS של מיקרוסופט, וסביבות הלמידה מפותחות באמצעות תוכנת ניהול למידה  LMS)  MOODLE). כל ההסבות והפיתוחים נעשים ע"י המורים ותלמידיהם, שמקבלים לצורך כך תשתיות, תמיכה, הנחיה והכשרה במק"מ.


חשיבה לא שיגרתית בסיוע תיקשוב (מרץ 2007)

מהפכת המידע, על שלשת מרכיביה: הפצה, עיבוד ושליטה, הביאה לבית הספר של היום שינויים שהוא מתקשה להדביק, כדוגמת סגירת הפער ההולך וגובר בינו לבין המציאות הכלכלית-טכנולוגית-תרבותית שמחוץ לבית הספר (עידן א., 2003). החינוך רוצה להשפיע על החברה – מלבד היותו אספקלריה שלה (דובניקוב א. , 1997). גם מהפכת התיקשוב - שבין מאפייניה נמנה את שינוי הטיפול במידע: רכישתו ( תהליכי למידה),  איחסונו (תהליכי זכירה), הפצתו (E-MAIL POLUTION), ועיבודו (תהליכי למידה = יצירת ידע חדש)  (מלמד ע., 2001) - גורמת לצורך בהקניית מיומנויות חדשות: שאילת שאלות, תרגום, למידה מרחוק, שליטה במאגרי מידע ועוד.


"נקדימון" מרכז ההדרכה להוראת היסטוריה בחמ"ד (מרץ 2007)

מרכז ההדרכה המתוקשב להוראת היסטוריה בחינוך הממלכתי דתי (חמ"ד), מהווה "בית" מקצועי עבור המורים להיסטוריה, מנוף להעצמתם של המורים ומוקד מקצועי בהשבחת עבודת ההוראה שלהם. מרכז ההדרכה הוקם לפני שלוש שנים, בקמפוס הווירטואלי לעובדי הוראה בישראל ומכיל סביבות למידה מקוונות בתקשורת א-סינכרונית המלוות את תהליכי הפיתוח המקצועי של כלל המורים בארץ.

כתובת האתר:  http://top.cet.ac.il (שם משתמש: historyj סיסמת אורח: historyj).


<<<  1  2