מאמרים נבחרים

בדף זה יוצגו מאמרים נבחרים ותקצירי הרצאות שניתנו בכינוסי מו"ח השונים:מט"ר צעיר בפעולה - מה באמת קורה בשטח? (דצמ' 2009)

הסביבה עתירת המידע והכלים המתוקשבים הקיימים כיום בסביבת העבודה של מורים
ותלמידים מציבים אתגרים חדשים בפני מורים המלמדים את המקצוע מדע וטכנולוגיה. הסביבה
המתוקשבת מצריכה כישורי הוראה מיוחדים: יכולת לפתח מטלות חקר לתלמידים ההולמות את
עידן המידע והתקשורת, שימוש במאגרי מידע ממוחשבים והקניית מיומניות של מידענות, ניצול
מושכל של מדיה, הוראה באמצעות נתונים המגיעים בזמן אמת, חקר בעזרת תוכנות הדמיה
וכלים ממוחשבים, הוראה בעזרת עצמי למידה מקוונים, ניהול קבוצות דיון, תקשורת אלקטרונית
בין מורים לתלמידים, השתלבות באתר בית ספרי וכן הערכת תוצרים מתוקשבים של תלמידים.


מאינטואיציות וחזון למדידה והצלחה (דצמ' 2009)

"הכתיבה כמעשה מרכבה", http://www.cet.ac.il/habaa/merkava  הינה תוכנית בסביבת 
למידה מתוקשבת הפועלת בבתי-הספר היסודיים ברחבי הארץ החל משנת תש"ס.


בניית מצגות בהוראה מקוונת: פיתוח והערכה (מרץ 2007)

השימוש במצגות (powerpoint) נפוץ כיום בתחומי חיים רבים. בהוראה אקדמית ובית ספרית ניכרת עלייה ניכרת בשימוש במצגות ובהתאם לכך הוראה  של בניית מצגות ושל הערכה של מצגות היא חלק מקובל מתוך הקורס הבסיסי במיומנות מחשב במכללות להכשרת מורים.
בנוסף, במכללות להוראה קיימת כיום מגמה לשילוב הוראה מקוונת בהוראת הקורסים (הוראה מקוונת של  הקורס כולו או של חלקים ממנו). המגמה של שימוש באינטרנט ללמידה מרחוק גוברת ועמה הדיון  על יתרונות וחסרונות  של למידה ושל הוראה זו (סלומון, 2000; רותם, 2006).
בתקציר זה תוצג פעילות  של הוראה מקוונת של בניית מצגות בקורס בסיסי למיומנות מחשב במכללה להכשרת מורים.


מודל להקניית מיומנויות בסיסיות לסטודנטים בעידן טכנולוגי (מרץ 2007)

בתקופה בה הטכנולוגיה מתפתחת במהירות, רבים מהסטודנטים המגיעים למכללות ולאוניברסיטאות נחשפים לטכנולוגיות מיחשוב מסוגים שונים. חלקם נחשפו לפעילויות ממוחשבות בתקופת הילדות (למשל, משחקי מחשב), ומאוחר יותר לגלישה באינטרנט, לדואר אלקטרוני, למילוי טפסים, לעיבוד תמלילים וכדומה. סטודנטים אחרים לא צרכו כלל מחשב, ויש שהשתמשו במחשב בצורה מוגבלת מאד.
המכללות להכשרת מורים מודעות להאצה בשימוש בטכנולוגיות מיחשוב במרבית תחומי החיים. אחת ממטרות המכללות להכשרת מורים היא להעצים את הידע הטכנולוגי של כלל הסטודנטים להוראה ולהגביר את תחושת המסוגלות העצמית שלהם בהקשר זה. בהתאם לכך, הקורסים ביישומי המחשב במכללות להכשרת מורים כלולים בלימודי היסוד של הסטודנטים ומטרתם המרכזית היא להביא את כל הסטודנטים לשליטה בסיסית ביישומי מחשב.


<<<  1  2  3