האיגוד הישראלי לטכנולוגיות מידע בחינוך

האיגוד הוקם בשנת 1980 על ידי מומחים מתחום האקדמיה, יחד עם אנשי חינוך ותעשיית התוכנה במטרה לקדם ולהביא למורים, למנהלים, לאנשי המנהל החינוכי ולאנשי ההדרכה את הטכנולוגיות החדשניות בהוראה והדרכה בשילוב המחשב, להציג לפני המשתמשים הקיימים והפוטנציאליים טכנולוגיה ויישומים חדשים בהוראה, הדרכה ולמידה. האיגוד מקדם את השימושים השונים של תקשורת מחשבים והתייחסותם להשלכות הפעלת האינטרנט במערכות חינוך והדרכה.

מאז היווסדו התמקדה פעילות האיגוד בקיום כינוסים שנתיים, אשר ריכזו למעלה מ- 1,500 משתתפים בכל כינוס. במסגרת הכינוסים מתקיימות הרצאות של מרצים בכירים מהארץ ומחו"ל, ניתנת במה לכלל אנשי החינוך וההדרכה להציג את התנסויותיהם בתחום שימושי מחשב ולדווח על מחקרים וניסויים פדגוגיים חדשים המשלבים את הטכנולוגיות החדשות בעבודתם החינוכית. זוהי למעשה הבמה היחידה הפתוחה בפני כלל אנשי החינוך להציג מידע ודיווחים על התנסויותיהם הפדגוגיות.

פעילות האיגוד כוללת קבוצות עניין במגוון תחומי הדעת ובנושאים חינוכיים שונים וכן קבוצות עבודה המתווים מדיניות וסטנדרטים.

האיגוד כיום מונה כ- 3,000 חברים הבאים מתחומי החינוך, מוסדות להכשרת מורים, אוניברסיטאות, מרכזי הדרכה, מתנ"סים ותעשייה.