מייסדי האיגוד

  1. אסתי פפר
  2. יוסף דלין
  3. דוד שוחט
  4. מרדכי שורק
  5. אבי כהן
  6. גיל עמית
  7. עמי סלנט