כינוס מו"ח - חנוכה 2012


הנושא: מדברים מהשטח - למידה מקוונת ושיתופית
רשתות חברתיות במערכת החינוך
הצגה והדגמה של הצלחות הוראה ולמידה מקוונת בבתי הספר

יום חמישי 13.12.2011, מכון מופ"ת, תל אביב

תכנית הכינוס:

09:30-08:30 התכנסות וכיבוד קל
09:45-09:30 ברכות:
מר בנימין פיינשטיין - יו"ר מו"ח, איגוד ישראלי לטכנולוגיות מידע בחינוך
גב' עידית אבני – משרד החינוך
דברי פתיחה - גב' טובה שמר פרי - רכזת תכנית הכינוס

מושב בוקר  - יו"ר: גב' טובה שמר פרי

10:30-09:45 עולם החינוך בתקופה של שינוי פרדיגמה - מפירמידה לרשת, יעקב הכט, מנכ"ל ערי חינוך
11:00-10:30 תהליך יצירת בית ספר וירטואלי בשילוב תלמידים, אייל רבין, דר' טלי היימן ודר' דורית אולניק-שמש, האוניברסיטה הפתוחה
11:30-11:00 כשחינוך ופייסבוק נפגשים, רועי ציקורל ומיכאל שורפ - יזמים
12:00-11:30 חינוך לאזרחות 2.0, אביב צמח, מורה לאזרחות

12:20-12:00 הפסקת קפה

מושב צהריים - יו"ר: גב' נאוה שלומוביץ גלעד

12:50-12:20 "שומרים על היער בנשר" – בלמידה שיתופית, חנה מורג ועידית אבני, משרד החינוך, מחוז חיפה
13:20-12:50 מיזם למידה ברשתות חברתיות, עידית אבני, דר' אברום רותם ואולגה יליזרוב, משרד החינוך מחוז חיפה
13:50-13:20 כל תלמיד יכול - לומדים לבגרות מורחבת במתמטיקה ופיסיקה בתיכון הווירטואלי החדש, דר' דפנה רביב, מנהלת התיכון הווירטואלי, מט"ח

14:20-13:50 ארוחת צהרים (כריכים ומשקה)

מושב אחה"צ  - יו"ר: ד"ר גיל עמית

14:50-14:20 בני נוער מיישירים מבט אל בבואת הפייסבוק,
                    פאנל בהשתתפות הגב' הדרה רוזנבלום, מפקחת ארצית על מנהיגות נבחרת וייצוגית, ותלמידים ממועצת התלמידים הארצית בהנחיית לימור   
                    הררי, מו"ט, משרד החינוך

15:20-14:50 שילוב למידה ברשת חברתית לתלמידי יסודי, דוידה פולק, מנחה ומדריכת תקשוב
15:45-15:20 איך הופכים את בית הספר למרחב למידה רב ממדי? פרויקטים של מציאות רבודה בבתי הספר של רשת עמל, אשר מוצני, בית הספר הולץ  
                    חיל האוויר, רשת עמל

15:45-16:00 שאלות, דיון ודברי סיכום