כינוס מו"ח - יולי 2010

תוכנית הכינוס:

09:30 - 09:50 דברי פתיחה

    טובה שמר - רכזת הכינוס

    מר רוני דיין,מנהל האגף ליישומי מחשב בחינוך, המינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך

    ד"ר מיכל גולן, מנהלת מכון מופ"ת

    מר בנימין פיינשטיין, יו"ר מו"ח

09:50 - 10:35: האם בית הספר (המקום בו לומדים מהספר) יכול להתאים עצמו לעולם דיגיטלי? לאור המודל "בית הספר כמרכז תקשורת", פרופ' רוני אבירם, ראש המרכז לעתידנות בחינוך, אוניברסיטת בן גוריון

10:35 - 10:50: שאלות ודיון

10:50 - 11:10: ילקוט דיגיטלי, גיא לוי, מט"ח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית