כינוס מו"ח - חנוכה 2009


תוכנית הכינוס:

09:00-09:30        התכנסות וכיבוד קל
09:30-10:00        ברכות ודברי פתיחה
גב' גילה בן הר – מנכ"לית מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית        
ד"ר רונית אשכנזי - סמנכ"ל ומנהלת המינהל לפדגוגיה, רשת עמל
גב' בר ישראלי -  מנהל תחום החינוך, מיקרוסופט ישראל
מר בנימין פיינשטיין - יו"ר מוח, איגוד ישראלי לטכנולוגיות מידע וחינוך
10:00-10:45    חינוך ברשת אל-קולית - מאפייני  הלומד הייחודיים לרשת חברתית הפעילה בחיינו, בהדגשת הלומד האוטונומי ותהליך הלמידה החברתי - ד"ר אלון הסגל  
10:45-11:30    פרויקט מניפה להטמעת עבודה מתוקשבת ברשת חינוך טכנולוגית בסביבת MOSS (הרצאה והדגמה)
•    חזון תקשוב רשת עמל : אתר בית ספרי, רשתות חברתיות ו- Live@Edu - ד"ר רונית אשכנזי, סמנכ"ל ומנהלת המינהל לפדגוגיה
•    פיתוח, הטמעה והכשרה: תהליכי עבודה ויצירת פורום מקצועי ארצי – גילי אלון, מנהלת עמלנט ואורית להב, רכזת הטמעה
•    דוגמאות של פרויקטים מובילים


11:30-12:00   windows live As a way of life שרית כהן לוי, מנהלת נעמי שמר, פ"ת וקרינה בטאט
                      רכזת  טכנולוגית

12:00-12:30  פורטל בית ספרי אינטגרטיבי מבוסס MOSS - רונן קינן, סמנכ"ל טכנולוגיה ומערכות מידע, מטח
12:30-12:50  מפיתוח מורים אל הכיתה און-לייב  ד"ר אברום רותם וגב' עידית אבני
12:50-13:10  בי"ס יוצר space בקהילה - לימור ברמן הרמס, מנהלת ביה"ס כפר שמריהו, חוף השרון
13:10-13:50  הפסקה וכיבוד

13:50-14:20  הפורטל החינוכי הרצליה: "כאן בונים" – צביה אלגלי, מנהלת הפורטל החינוכי, הרצליה

14:20-14:30  Call Center for Live@Edu (הטמעת השימוש במוסדות חינוכיים) - שירה קפלן

14:30-14:50  תהליכי הוראה ולמידה בסביבת תקשורת מתקדמת באמריקה הלטינית – בנימין פיינשטיין

14:50-15:10  ייעול סביבת העבודה של המורה באמצעות Windows 7 – ניר חינסקי, מנהל Windows 7, מיקרוסופט

15:10-15:20    סיכום